BESTYRELSEN
 

Hammel Kunstforenings bestyrelse:

Formand:
Hanne Nors - 30 54 85 26
hammelkunstforening@gmail.com
-----

Kasserer:
Ellen Birgit Eilenberg - 20 66 83 95
-----

Sekretær:
Jeanette Old Jensen - 20 89 57 57
-----

Gurli Bay Mortensen - 24 27 72 01
gurlibay@gmail.com

-----

Hjemmeside og sociale medier:
Hanne Marie Thrane - 51 51 68 28
-----

Lena Strandlow Rasmussen (suppleant)
-----
 

 


KUNSTFORENINGEN

   © Hammel Kunstforening  |  KULTURHUSET INSIDE - DK-Hammel  |  Tlf: +45 8696 3203  |  Web:  www.hammelkunstforening.dk  |