BESTYRELSEN
 

Hammel Kunstforenings bestyrelse:

Formand:
Ellen Birgit Eilenberg - 20 66 83 95
hammelkunstforening@gmail.com
-----

Kasserer:
Jette Juul Madsen - 21 74 00 70
Orange@live.dk
-----

Sekretær:
Hanne Marie Thrane - 51 51 68 28
-----

Gurli Bay Mortensen - 24 27 72 01
gurlibay@gmail.com

-----

Heidi Kirkegaard Nielsen - 22 82 31 33
-----

Hanne Nors - 30 54 85 26
-----

Jeanette Old Jensen - 20 89 57 57 (suppleant)  

 


KUNSTFORENINGEN

   © Hammel Kunstforening  |  KULTURHUSET INSIDE - DK-Hammel  |  Tlf: +45 8696 3203  |  Web:  www.hammelkunstforening.dk  |